POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe zasady postępowania z danymi Klientów oraz osób odwiedzających stronę serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowow15minut.pl („Sklep”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Martę Wróbel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZDROWO W 15 MINUT MARTA WRÓBEL, pod adresem: Stalowa Wola, ul. Józefa Poniatowskiego, nr 9, lok. 28, 37-450, NIP: 8652509768, REGON: 524235312 („Sprzedawca”).
 3. Na stronę Sklepu można wchodzić bez podawania danych osobowych. W tej sytuacji serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, w tym m.in. adres IP, datę i godzinę wywołania, dane dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dokumentuje wywołanie strony Sklepu. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) tj. prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy jako administratora danych w postaci zapewnienia prawidłowej funkcjonalności strony Sklepu, w celach statystycznych oraz prawidłowego zaprezentowania oferty Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi osoby korzystającej ze strony Sklepu oraz nie są wykorzystywane do określenia tożsamości osoby korzystającej ze strony Sklepu. Samo przeglądanie strony Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu.
 4. Zakres informacji zbieranych automatycznie w ramach logów dostępowych zależny jest od ustawień przeglądarki internetowej osoby korzystającej ze strony Sklepu. Osoba korzystająca ze strony Sklepu może zweryfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej celem sprawdzenia, jakie informacje udostępniane są automatycznie lub zmiany tych ustawień.

§ 2 – Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych i zbieranych od Klientów podczas korzystania ze strony Sklepu, w tym podczas składania Zamówienia.
 2. Udostępnienie danych osobowych Sprzedawcy ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne np. do realizacji Umowy, a także ich dostawy oraz kontaktu ze Sprzedawcą, a brak ich podania uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie i realizację Zamówienia.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane:
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu nawiązania i realizacji Umowy;
 5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa;
 6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w calach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności w celu: rozpatrywania reklamacji; kontaktu z Klientem w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; ulepszania prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.
 7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności wynikający z obowiązków podatkowych i rachunkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych Towarów do Klienta, operatorom systemów płatności, a także podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, prawne, pocztowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie i realizację Zamówienia.
 12. Zebrane od Klienta dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazane partnerom Sprzedawcy przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Sprzedawcy usług, zwłaszcza informatycznych. Jeżeli w związku z realizacją tych usług, dochodzi do transferu danych Klienta do państw trzecich (tj. państwa poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)), a dane nie będą przekazywane do państwa, wobec którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, stosowane są stosowne, przewidziane prawem zabezpieczenia – w szczególności standardowe klauzule umowne. W celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@zdrowow15minut.pl.

§ 3 – Pliki cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego, które są zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony Sklepu internetowego, a następnie odczytywane przy połączeniu się z tego urządzenia końcowego ze stroną Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach służących do optymalizacji prezentacji oferty, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony Sklepu internetowego, a także do celów badań rynkowych.
 3. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego osoby korzystającej ze strony Sklepu oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej. W przypadku niezaakceptowania przez osoby korzystające ze strony Sklepu wykorzystywania plików cookies, funkcjonalność strony Sklepu może zostać ograniczona.
 4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację danych osobowych, nie gromadzą danych osobowych, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny osoby korzystającej ze strony Sklepu, w tym zainstalowane oprogramowanie.
 5. Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu pliku cookies z prośbą o jej akceptację. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym i wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 6. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Klient ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do gromadzonych poprzez pliki cookies informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym wycofania wyrażonej zgody na stosowanie plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w ten sposób, aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu plików cookies, zablokować dostęp do plików cookies lub je usunąć. Klient może również usunąć pliki cookies, które zostały zapisane wcześniej. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować trudności lub niemożność korzystania ze strony Sklepu internetowego lub jego poszczególnych funkcji.
 7. Sprzedawca na swojej stronie Sklepu internetowego wykorzystuje następujące pliki cookies: niezbędne do funkcjonowania serwisu oraz ułatwiające korzystanie tj. zapamiętywanie uzupełnionych pól input. Pliki cookies analityczne w tym Google Analytics, Google Tag Manager. Pliki cookies Google Ads / Google AdSense.